GOOGLE VERTALEN: Het werpen systeem voor losse zeug huisvesting

GOOGLE VERTALEN: Pro Dromi® is een uniek systeem voor het werpen losse zeug huisvesting. Bedacht door varkenshouders, getest door Wagenignen University bij het beoefenen van boerderijen, en mede-ontwikkeld door Vereijken. Omdat de verliezen van biggen verpletteren hoger zijn in losse werpen systemen, werden manieren gezocht om dit te voorkomen. De belangrijkste succesfactor is de scheiding van het klimaat voor de zeug en biggen. Vereijken heeft een apart hokje ontwikkeld voor de biggen, genaamd de Nanny. Samen met de Pro Grip vloer en een eenvoudige krat, hierdoor een kraamhok die ook kan worden gebruikt voor losse zeug behuizing.

Het idee achter Pro Dromi® is zeer eenvoudig. The Nanny biedt een perfecte omgeving voor de biggen vast te stellen. Dat is de reden waarom de Nanny is naadloos, ontwerp
gratis, en uniform verwarmd door de “waterbed” vloer. Want hoe meer tijd de biggen te brengen in de Nanny, hoe lager het risico van het breken.

Pro Dromi® stelt ons in staat om de mogelijkheden en winstgevendheid van meer natuurlijk gedrag te ontdekken. En de resultaten laten een snellere geboorteproces, rustiger dieren, zwaardere biggen bij het spenen, en bovenal, voldoening in het werk!

Want to know more?

Fill in your phone number and we will call you as soon as possible to answer all your questions.